frukty

 אלו מגשי פירות בריאים מפנקים ויפים!!, כאלה שתשמחו ממש לקבל.
מושקא היא היד שעומדת מאחורי המגשים מלאי הטעם והחויה הללו. פירות ברוסיה זה הבייס לכל פתיחת שולחן, וממילא לשלוח מגש לידיד / לתורם או לכל אחד אחר כמחווה או כהוקרה זה דבר בלתי נמנע. מהשטח עולה, שמי שרכש עד כה אצל מושקא נהנה משירות בלתי מתפשר עד הפסיק האחרון, הבנה ללקוח והתאמה לרצונותיו. מגשי הפירות הם כאלה שמכבדים את הנותן ומפנקים את המקבל. ובעיקר משאירים טעם של מתנה עם ערך.